dimarts, 28 de febrer del 2012

Habilitats, secrets i claus obertes de l'Era dels insectes

Habilitats obertes

Vigor: Aguantar, Lluita, Atletisme, Llançar, Disparar, Agricultura, Apicultura, Lacercultura, Aqüicultura, Avicultura, Bicicleta.
Instint: Reaccionar, Entretenir, Baratar, Robar, Sigil, Lloar*, Alerta, Safareig, Bosquetà, Recol·lectar.
Raó: Resistir, Artesania, Primers auxilis*, Oratòria, Convèncer, Psicologia*, Història, Intimidar, Mecanismes.

En cursiva les habilitats passives.
* Habilitats de curació, Lloar per curar dany d'instint (social),  Primers auxilis per curar dany de vigor (físic) i Psicologia per curar dany de raó (mental).

Secrets oberts
En crear els secrets vaig voler posar èmfasi en els poders mamífers i els objectes antics, per aquest motiu tenen coeficients directes (un +1) i no pas daus de bonificació com la resta de secrets.

Afinitat mamífer
El personatge té afinitat amb el mamífers (no humans), el que li dóna una dau de bonificació quan hi interactui. Li permet agafar dos secrets amb el requeriment d'afinitat.

Afinitat mamífer avançada
El personatge pot comunicar-se amb els mamífers talment com si en fos un. Li permet agafar dos secrets amb el requeriment d'afinitat.

Adaptabilitat de la rata

El personatge pot adequar-se ràpidament a qualsevol ambient o circumstància, el que fa que pugi canviar les seves habilitats. Pots augmentar o minvar les habilitats d'una mateixa pila, però la suma final de puntuació ha de ser la mateixa. El canvi és permanent i només es pot realitzar en el moment de la renovació.
Cost: 1 punt de pila per cada punt d'habilitat “mogut”.
Requeriment: Afinitat mamífer.

Ambidextre
El personatge sap utilitzar coordinadament ambdues mans, el que li dóna una dau de bonificació a les tirades que requereix l'us de les dues mans.

Autoritat
El personatge té un pes important dins la comunitat o n'és un dirigent, el que li dóna un dau de bonificació de franc en qualsevol tirada on la seva autoritat sigui rellevant.

Arenga (oratòria)
Quan s’exhorti un grup de personatges envers una tasca concreta, el jugador pot definir un efecte basant-se en la prova d’habilitat, que representa el seu compromís en la tasca; tots els oients que acceptin la tasca poden obtenir-ne també l’efecte normal, duplicant-lo doncs a la pràctica.
Cost: 2 punts de la pila associada amb l’habilitat, més el cost de l’efecte.

Butxaca oculta
El personatge és un expert amagant-se objectes a sobre. No importa com de bé et registrin, sempre pots treure un objecte petit i de poc valor (de la mida del puny) amb una tirada de sigil.

Companys rosegadors
Sempre tens tres o quatre rates o ratolins al teu voltant, a les butxaques, entre els cabells... Són competents (1) a sigil. 
Requeriment: Afinitat mamífer.

Coneixement perdut (habilitat)
El personatge ha aprés una rara habilitat antiga com ara electrònica, pilates o publicitat, funciona igual que una habilitat normal. Pots agafar aquest secret més d'un cop amb diverses habilitats.

Contactes
El personatge coneix un munt de gent arreu. El jugador pot introduir un nou personatge secundari pel sol fet de dir-ho o reclamar com a contacte un personatge del Guia acabat d’introduir.
Cost: 3 punts de pila d’un tipus (o una barreja) en funció de la natura de la relació: vigor pels vells camarades, instint pels amors, raó pels col·legues, etc.

Construcció de qualitat (habilitat)
La genialitat del personatge li permet crear efectes especialment potents amb l’habilitat triada. Qualsevol personatge que utilitzi un objecte, condició o qualsevulla altra preparació feta amb la construcció de qualitat guanya un dau de bonificació addicional cada vegada que en gasta de l’efecte.
Cost: 3 punts de raó i el cost de l’efecte.

Entrenament (habilitat)
El personatge ha rebut un ensenyament formal en l’habilitat triada. Quan facis una prova de l’habilitat pots afegir un dau de bonificació per cada punt de pila gastat, sense estar-ne limitat a un de sol.

Equipament (particular)
El personatge té algun equipament inusual, però no antic, com ara una bici, un arc, una pistola o qualsevol altra cosa que la majoria de gent no té. El personatge pot declarar i posseir un efecte de franc representant l’equipament. En altres paraules, el primer efecte declarat sobre l’equipament no costa punts de pila, i també pot preservar-lo de franc durant la renovació.
Cost: 2 punts d’instint.

Erudit
El personatge ha llegit sobre gairebé qualsevol cosa, el que li permet saber que s'ha de fer en el moment concret. Pot substituir qualsevol tirada per una tirada d'història (si ho fa de memòria) o d'estudiar (si ho fa llegint). Cost 2 punts de raó.

Especialització (habilitat, especialitat)
Tria una habilitat i defineix-ne una especialitat. En aquella especialitat el personatge hi té la mà trencada, rebent un dau de bonificació de franc en qualsevol prova que hi faci.

Evasió (habilitat)
El personatge sap com avançar-se a un conflicte: una acció reeixida d’evasió en un conflicte estès acaba amb el conflicte (sense resoldre’s). Això no evita que l’oponent torni a posar-s’hi, però la situació dins la ficció pot haver canviat per fer-ho inviable en termes d’impuls.
Cost: 2 punt de la pila associada amb l’habilitat.

Fer miques (habilitat)
El personatge és especialment bo destruint efectes que el puguin afectar, amb l’habilitat triada. Un sol èxit, sense tenir en compte el seu nivell, serveix per destruir l’efecte sencer, a més si la situació ho permet, el personatge pot repartir els èxits sobrers per destruir diversos efectes.
Cost: 2 punts de la pila associada amb l’habilitat per efecte afectat.

Feromones de ratolí
Ets capaç d'interpretar les feromones humanes i el que et dóna +1 a totes les habilitats socials.
Requeriment: Afinitat mamífer.

Força de l'os
La teva extraordinària força et dóna +1 a totes les tirades on la força sigui rellevant.
Requeriment: Afinitat mamífer.

Gracilitat felina
Els teus moviments gràcils i felins et donen un +1 a les habilitats on el moviment hi tingui a veure.
Requeriment: Afinitat mamífer.

Granota
T'agrada embrutir-te, el que et dóna una dau de bonificació de franc amb qualsevol tirada on embrutir-se sigui rellevant.

Imposició (clau)
El personatge ha après a convèncer els altres del seu punt de vista. Un prova reeixida d’una habilitat social (probablement resistida) força el destí o destins a obtenir immediatament la clau triada, devent-ne les millores si és necessari.
Cost: 2 punts d’instint.
Requeriment: posseir la clau.

Immutabilitat del felí
Totes els danys que afecten a instint es redueixen en u.
Requeriment: Afinitat mamífer

Impertorbabilitat del rumiant
Totes els danys que afecten a raó es redueixen en u.
Requeriment: Afinitat mamífer

Invocació mamífer
Pots invocar als mamífers de les rodalies per tal que t'ajudin.
Cost: 2 punt de pila en funció de l'ajuda que reclamis.
Requeriment: Afinitat mamífer avançada.

Memòria de professió
El teu personatge gaudeix d'una memòria excel·lent dins la seva professió (secrets, claus i habilitats que hi estan lligades). Et permet recordar detalls concrets o donar-te un dau de bonificació de franc.

Nap-buf
Ets un nen o un adult molt baix. Pots utilitzar-ho com a avantatge, un dau de bonificació de franc, en combat o per introduir-te en llocs estrets. 

Resistència de l'os
Tots els danys que afecten a vigor es redueixen en u.
Requeriment: Afinitat mamífer

Rerefons (particular)
El personatge disposa d'un altre rerefons dins l'ambientació.

Sinergia (habilitat, habilitat)
El personatge ha après a combinar dues habilitats a la perfecció en situacions on ambdues es puguin utilitzar alhora. En un conflicte estès, el jugador pot recolzar una habilitat amb l’altra sense utilitzar cap acció. En un conflicte normal, es fa una prova d’habilitat per cadascuna simultàniament i el pitjor resultat recolza el millor, sense tenir en compte els detalls de la situació.

Sobrevivisme (pila)
El personatge tendeix a estar sempre preparat, si més no en una àrea de la vida. Quan renovi la pila triada, el jugador pot fer una tirada amb l’habilitat passiva corresponent per contrarestar les despeses de mantenir els efectes associats amb la pila amb el nivell d’èxit.

Son revitalitzant moixí
Les becaines et permeten recuperar un punt pila. Pots fer-les durant un escena d'algú altre on tu hi siguis present.
Requeriment: Afinitat mamífer.

Superioritat mamífer
Els mamífers sou animals superiors a la resta, el que et dóna +1 a totes les tirades on s'interaccioni amb no mamífers.
Requeriment: Afinitat mamífer.

Telepatia
Pots comunicar-te mentalment amb tots els mamífers, humans inclosos.
Requeriment: Telepatia mamífer.

Telepatia mamífer
Pots comunicar-te mentalment a una distància de “vista” o “veu” amb els mamífers (no humans).
Requeriment: Afinitat mamífer.

Talent (particular)
El personatge té un interessant talent especial que li permet fer coses que els altres no poden ni provar de fer. El talent no sempre funciona per defecte, ni pot resultar útil en un conflicte. Si pot ser-ho cal definir amb quina habilitat. El talent no té més implicacions mecàniques.
Cost: 1 punt de la pila associada per trucs menors que rarament són útils, 2 per talents més flexibles i útils i 3 per efectes majors que canviïn sempre la natura de l’escena on es fan servir. Afegeix un punt més per quelcom prestigiós que posi gelosos als altres jugadors i treu un punt per talents que requereixin habitualment una prova d’habilitat per utilitzar-se.

Tranquil·litat
El personatge és capaç d'atraure l'atenció d'uns combatents o potencials combatents i evitar que es barallin. Reps un dau de bonificació de franc a intimidar, oratòria i entretenir en aquests casos.

Reacció llampec
En distàncies curtes el personatge pot córrer tan ràpid com un llop o una guineu (el doble que un humà), fer salts horitzontals de fins a 5 metres i verticals de 2 metres.
Requeriment: Afinitat mamífer.

Visió nocturna
El personatge no rep cap penalització per manca de llum i a més pot veure-s'hi de nit com si un mamífer amb hàbits nocturns (rata, llop, ratolí, gat, guilla...) 
Requeriment: Afinitat mamífer.


Claus obertes

Admiració (persona)
Admires algú que probablement no sap ni que existeixes.
+1px per fer quelcom influenciat per ell.
+2px per intentar impressionar-lo.
+5px per sacrificar-te o perjudicar-te per ell.
Cancel·lació: deixar d'admirar-lo o que ell t'admiri a tu.

Amor (persona)
El personatge està bojament enamorat d’una altra persona. Tanmateix, l’altra no ho ha pas de saber necessàriament.
1 px: Expressar el teu amor.
3 px: Prendre una decisió important basada en la passió.
Cancel·lació: Deixar-ho córrer i oblidar l’amor.

Aventura amorosa (persona)
El personatge comença una aventura amorosa amb una altra persona. El nostre interès és veure quina mena de relació en sorgeix, o si els personatges ho segueixen intentant per sobre de tot.
1 px: Flirtejar amb el teu interès romàntic.
2 px: Interactuar positivament amb la persona. Quedar (una cita) o salvar-la d’un perill, per exemple.
5 px: Portar la relació a un nou nivell, sigui d’intimitat física, de prometatge o el que sigui.
Cancel·lació: Trencar la relació romàntica.

Cap
Ets el cap de la comunitat o un dels seus dirigents.
+1px per tenir un escena amb la teva comunitat.
+2px per per prendre una decisió pensant en la comunitat.
+5px per salvar la comunitat.
Cancel·lació: Renunciar.

Cobdícia
El principal propòsit del personatge és la riquesa. N’hi ha mai prou?
1 px: Actuar miserablement en una transacció.
3 px: Trencar o forçar l’honor o la llei per diners o guanys.
Cancel·lació: Desprendre’s de la riquesa.

Covard
Fuges del combat com de la pesta.
+1px per evitar una situació potencialment perillosa.
+3px per aturar un combat no fent servir la violència.
Cancel·lació: Entrar en combat sense dubtar.

Col·leccionista
Obsessionat en col·leccionar objectes antics.
+1px per aconseguir un objecte antic malmès i irreparable.
+3px per aconseguir-ne un d'útil i en bon estat.
Cancel·lació: Desfer-se de la col·lecció.

Comunitat
La comunitat del personatge és una condició omnipresent i important.
1 px: Tenir una escena amb la comunitat.
2 px: Argüir dins la comunitat.
5 px: Sacrificar-te per la teva comunitat
Cancel·lació: Posar-te per davant de la teva comunitat.

Consciència
El personatge sap distingir allò bo d’allò dolent i de vegades pot fer-hi quelcom.
1 px: Ajudar als dèbils i necessitats.
3 px: Salvar una vida innocent.
Cancel·lació: Ignorar la crida d’un innocent.

Desesperació
El personatge ha perdut l’esperança i això el fa embogir.
1 px: Provar de convèncer els altres d’aturar les seves lluites fútils.
3 px: Abandonar una lluita important.
Cancel·lació: Trobar el coratge necessari per recuperar l’esperança.

Esguerrat
El personatge està esguerrat o té alguna altra mena de desavantatge dràstic.
1 px: El desavantatge el posa en dificultats.
2 px: Acceptar un problema substancial, com ara un dau de penalització o una pèrdua d’oportunitats.
5 px: Fallar (renunciant a tirar) en una situació important per culpa del desavantatge.
Cancel·lació: Acceptar la teva condició.

Eterna qüestió
El personatge està provant de respondre una gran qüestió metafísica , com “a través del dolor o del plaer es pot tocar íntimament allò diví?”,
+1px per aplicar aquesta qüestió a la situació actual.
+3px per posar-se en perill cercant-ne la resposta.
Cancel·lació: Respondre a la pregunta

Exiliat
Has abandonat una comunitat, religió o família.
+1px quan el teu estatus t'afecta.
+2px quan aquesta desvinculació et perjudica.
+5px quan et causa un gran dany o patiment.
Cancel·lació: Tornar a unir-t'hi.

Fe (específic)
El personatge té una forta fe en una religió o causa concreta.
1 px: Defensar la religió o causa davant els altres.
2 px: Convertir un altre a la teva fe.
5 px: Defensar la fe, malgrat el perill personal.
Cancel·lació: Renegar de la teva fe.

Impostor
No ets qui dius que ets, ni saps el que dius que saps.
+1px cada vegada que fingeixes.
+2px cada vegada que enganyes algú tot i el seu escepticisme.
+5px cada vegada que la teva història sobreviu a un intent de revelar la teva veritable identitat.
Cancel·lació: Confessar el teu engany.

Germà de sang
Has fet un jurament d'amistat amb algú, probablement forà.
+1px sempre que estigui amb tu o l'esmentis.
+2px per prendre una decisió influenciat per l'amic.
+5px per defensar-lo malgrat el risc.
Cancel·lació: Deixar-ho córrer.

Jo
El més important de la teva vida ets tu mateix.
+1px per ignorar algú altre per interès propi.
+3px per posar en perill algú per interès propi.
Cancel·lació: Sacrificar-te per algú.

Lluita
El personatge té set de sang.
1 px: Atacar algú.
3 px: Guanyar una baralla.
Cancel·lació: Refusar una baralla.

Mamífer
Els mamífers som superiors a la resta d'animals.
+1px per intentar superar a un no mamífer.
+2px per demostrar ser superior a un no mamífer.
+5px per posar-te en perill davant un no mamífer.
Cancel·lació: Rendir-se o fugir davant un no mamífer.

Masoquista
El dolor és vida.
+1px per rebre un dany greu.
+3px per rebre un dany crític.
Cancel·lació: Fugir d'una font de dolor.

Metahumanitat
La força dels mamífers confereix responsabilitat.
1 px: Utilitzar els teus poders.
2 px: Superar un repte gracies als teus poders.
5 px: Els teus poders canvien o n’aprens quelcom nou.
Cancel·lació: Perds els teus poders o els utilitzes irresponsablement.

Missió (específica)
Tens una missió que és la teva raó de viure.
+1px per fer una acció que t'hi aproximi.
+2px per tenir-hi èxit.
+5px per assolir-ne una part important.
Cancel·lació: Abandonar o assolir-la.

Pacifisme
El personatge està compromès amb la no-violència per por o per principis.
1 px: Advocar una solució pacífica a un problema violent.
2 px: Resoldre una situació violenta sense recórrer a la violència.
5 px: Patir degut al refús de la violència.
Cancel·lació: Recórrer deliberadament a la violència.

Poder
No saps per que el vols, però el vols.
+1px per aconseguir un benefici d'algú important, per augmentar el teu prestigi o per fer quedar malament a un rival.
+3px per matar o eliminar d'alguna manera un rival i millorar gracies a això.
Cancel·lació: Cedir poder.

Prestigi
Vols que la fama et precedeixi.
+1px quan el teu nom o actes siguin reconeguts.
+2px per posar-te en perill fent quelcom innecessari o ximple per millorar la teva fama.
+5px per arriscar la teva vida per obtenir reconeixement per les teves accions.
Cancel·lació: Atribuir un acte teu a algú altre.

Secret fosc
El personatge té un passat misteriós de terribles secrets.
1 px: El teu passat brolla d’alguna manera.
2 px: Es revelen pistes sobre el teu passat.
5 px: El teu passat et posa en perill en el present.
Cancel·lació: Confessar la teva història als altres.

Venjança
Odies a una comunitat, persona o animal.
+1px per fer mal a un membre o servidor del grup.
+2px per fer ventar-li un cop menor.
+5px per perjudicar-lo de manera important.
Cancel·lació: Oblidar o perdonar.

dimarts, 21 de febrer del 2012

Comunitats a l'Era dels insectes


Les comunitats a l'Era dels insectes tenen una importància cabdal, per aquest motiu estan estructurades amb una fitxa de joc pròpia. El propòsit de la comunitat és triple: primer reflectir mecànicament un concepte de l'ambientació; segon proporcionar als jugadors una unió, ja que els seus personatges en seran les patums, els dirigents; i tercer donar als jugadors uns quants “daus de regal” amb una justificació narrativa.
Tanmateix, molts grups troben un destorb tenir una fitxa de joc comuna, és molta més informació a posar sobre la taula. A més, els protagonistes de la història han de ser els personatges jugadors i la comunitat ha de ser important, però estar en segon terme.
Per aquest motiu la fitxa de la comunitat és molt senzilla, sense secrets ni habilitats, les tres piles, claus i quatre conceptes sense molta mecànica al darrera.
Les taules següents serveix per proporcionar quatre idees sobre la comunitat, ho podeu fer a l'atzar o triant-t'ho directament. En tot cas aquesta informació ha de servir com a impuls per a la creació de la comunitat en una discussió entre tots els membres de la taula.


Població 3df:
-3,-2 Casalot, parc de caravanes, hospital... 25p.
-1,0,+1 Vilatge, llogarret, càmping 50p.
+2,+3 Poble 100p.   

Delta de població 3df:
-3 Èxode: Tothom en marxa així que pot.
-2 Decreixement: La comunitat minva lentament.
-1, 0, +1 Estable.
+2 Creixement: La comunitat creix lentament.
+3 Boom. La gent hi arriba d'arreu.

Necessitats 2df+1df:
-2, +2 Tira dos cops
-1 Persones
    -1 Població
    0 Aliances
    +1 Experts
0 Productes naturals
    -1 Menjar
    0 Animals
    +1 Llavors
+1 Productes manufacturats
    -1 Combustible
    0 Medecines
     +1 Quelcom més (munició)

Què pot donar 2df+1df:
-2 Tira dos cops
-1 Productes naturals
    -1 Menjar
    0 Llavors
    +1 Animals
0 Persones
    -1 Població
     0 Experts
    +1 Contactes
+1 Productes manufacturats
    -1 Combustible
    0 Medecines
     +1 Quelcom més (com ara munició) 
+2 Luxes
     -1 Tecnologia antiga
    0 Mapes
    +1 Especies

Amb la comunitat més pròxima som 2df:
-2 Comerciants
-1 Aliats militars
0 Enemics
+1 Rivals per algun recurs
+2 Ens ignorem

Piles
Les piles de la comunitat són les tres clàssiques: vigor, instint i raó, amb 10 punts a repartir. Es fan servir com a daus de bonificació  representant recursos, reputació, coneixement, ajuda directa... En qualsevol cas la despesa s'ha de justificar narrativament i que el grup hi estigui d'acord.
Es recuperen amb una escena dins la comunitat.

La població de la comunitat es controla al final de la sessió (3df + delta) si és superior a 3, s'incrementa, si és inferior a -3 es decrementa.   

Claus de la comunitat
Cal triar una o dues claus en la creació de la comunitat.

La clau del cau de lladres
Cal robar per sobreviure.
+1px per robar a un viatger.
+3px per un robatori, incursió o saqueig a un assentament.
Cancel·lació: La comunitat esdevé autosuficient o deixa el bandolerisme.

La clau de l'imperi
Créixer mitjançant la diplomàcia o les armes.
+1px per descobrir un assentament proper.
+3px per ajudar o atacar una comunitat encara no sota control.
Cancel·lació: La comunitat atura els seus afanys expansionistes o conquereix tot allò a l'abast.

La clau dels aïllacionistes 
Val més sol que mal acompanyat.
+1px per impedir entrar algú dins la comunitat.
+2px per matar o capturar un explorador, furgador o missatger amb coneixement de la comunitat.
Cancel·lació: La comunitat s'obre al món.

La clau dels llibertadors
Protegim els altres de bandits, esclavistes o enemics.
+1px per detenir o matar un enemic de la comunitat.
+2px per alliberar altres dels seus enemics.
+5px per destruir una base, instal·lació o assentament enemic.

La clau del protectorat
Esteu sota control d'una altra comunitat
+1px per fer quelcom per la comunitat sense que els l'altra comunitat ho sàpiga.
+2px per ajudar la comunitat a evitar un càstig.
+5px per millorar substancialment l'estatus amb els l'altra comunitat.
Cancel·lació: Rebel·lar-se obertament contra l'altra comunitat.

La clau de la unió
Cercant aliances en mutu benefici.
+1px per descobrir un nou assentament proper
+2px per ajudar a forjar una relació positiva
+5px per donar ajut a un altre assentament de l'aliança.
Cancel·lació: La comunitat abandona la política unionista.

La clau de la tecnocràcia
Dedicats a furgar i restaurar tecnologia antiga.
+1px per donar una peça de tecnologia antiga a la comunitat.
+3px per ajudar a aconseguir una partida important de tecnologia antiga.
Cancel·lació: Deixar-se perdre un objecte antic. 

La clau de la teocràcia
Repartim la paraula de Déu.
+1px per predicar en un assentament infidel.
+2px per convertir un personatge important.
+5px per establir un centre de culte en un altre assentament.
Cancel·lació: Proclamar la llibertat de culte.

La clau del comerciants
Som un centre de comerç.
+1px per trobar un comprador o proveïdor potencial.
+2px per ajudar a negociar un tracte comercial excepcional.
+5px per ajudar a tancar un relació comercial important.
Cancel·lació: El comerç deixa de ser una prioritat.

La clau de l'obra 
Construïm (un monument, una nau, un màquina) amb treballadors sense paga. En funció de la comunitat poden ser reclutes, voluntaris, presoners de guerra, esclaus...
+1px per proporcionar un nou treballador.
+2px per ajudar en el progrés del projecte.
+5px per ajudar a “implicar” un altre assentament.  
Cancel·lació: Acabar o abandonar el projecte.

La clau de la població
La minva o l'augment de població és una preocupació constant.
+1px per treballar en el control de població.
+3px per controlar o eliminar una causa de descontrol de la població.
Cancel·lació: Estabilitzar el delta de població.

Beneficis de la comunitat
Tots tenen un cost d'una millora.

-Incrementar una pila.
-Nou producte de comerç.
-Increment/decrement del delta de població.
-Eliminar una necessitat.
-Canviar la relació amb una comunitat.
-Encetar una relació amb una comunitat.
-Afegir una clau de comunitat.

dimecres, 15 de febrer del 2012

L'era dels insectes

Ningú no té clar per què va passar, però és ben clar què va passar: en quinze dies la majoria de mamífers del planeta van morir, entre ells, evidentment, els humans.
Les persones que van sobreviure es van refugiar en petites comunitats allunyades de les grans ciutats, fugint de les epidèmies, intentant sobreviure i reconstruir la civilització.
Han passat un parell de generacions, i només alguns vells recorden alguna cosa d'abans del cataclisme. Algunes persones de la darrera generació han desenvolupat certes capacitats sobrehumanes relacionades amb els mamífers. Per ara aquests “poders” són dèbils i poques persones els han manifestat.
Molta de la ciència i coneixement de la humanitat s'ha perdut i els objectes antics són ara un bé preuat.
Mentre els homes intenten recuperar certa civilització, els insectes, en absència dels mamífers han fet seva la natura. Tot i que no haurien d'haver evolucionat tant ràpid, es parla de l'existència d'insectes gegants i intel·ligents, tot i que només són rumors. Tindrà alguna relació amb el cataclisme? 

L'era dels insectes, una ambientació per Sistema solar.


Per construir la substància m'he basat amb Deluge de VSCA i una adaptació del mateix a The Shadow of Yesterday. L'ambientació en general està sota llicència CC by-sa de Mateu Pastoret. Els secrets, claus i rerefons són obra de Mateu Pastoret, alguns sota llicència CC by-sa, altres sota llicència CC by-nc-sa basant-se en material de sbszine (l'adaptació a Deluge), Brad Murray (Deluge), Jason Morningstar (alguna substància escadussera), Clinton R. Nixon (The Shadow of Yesterday) i Eero Tuovinen (Sistema solar).